Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
24/08/2016 | 16:45:21 | 117 lượt xem

Trường Cao đẳng Lạc Việt

Loại, lĩnh vực:     
Tỉnh thành:

Địa chỉ: 42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3553 111
Email: caodanglacviet@gmail.com
Website: http://www.lvc.edu.vn
0 điểm   ( 0/3 đánh giá )
Chia sẻ địa điểm:

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Lạc Việt
Trường Cao đẳng Lạc Việt Đăng ngày 24/08/2016 | 16:45:21  Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và... 5/10 117

Các địa điểm khác:

 

Địa điểm mới

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.