Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
15/11/2016 | 22:04:32

Phân phối kiến thức bài giảng học môn Địa lý lớp 12

Mục: Vị trí địa lý     Thuộc: Vùng lãnh thổ

Cả năm: 37 tuần, 52 tiết

Học kì I: 19 tuần, 18 tiết (1 tiết/ tuần)

Học kì II: 18 tuần, 34 tiết (16T x 2 tiết; 2T x 1 Tiết)

địa lý hki

Tiếp theo là chương trình HK II nhé

địa lý hk 2

tiếp theo

dia li hk22

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.