Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

10
điểm

Bắt đầu chơi từ 22:25, 22/12/2016 đến 19:06, 07/01/2017

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 nguyen trang 820 82 câu hỏi 22:14, 18/01/2017
2 lê ken 80 8 câu hỏi 11:18, 19/01/2017
3 nhicuong 80 8 câu hỏi 11:06, 19/01/2017
4 Phạm Thị Ngọc Ly 80 8 câu hỏi 20:32, 18/01/2017
5 Võ Như Nhất 70 7 câu hỏi 14:27, 18/01/2017
6 Đạt Nguyễn 60 6 câu hỏi 21:55, 21/01/2017
7 nịnh quốc huy 50 5 câu hỏi 10:33, 18/01/2017
8 Võ Như Nhất 50 5 câu hỏi 14:43, 18/01/2017
9 lê ken 40 4 câu hỏi 11:11, 19/01/2017
10 nhicuong 40 4 câu hỏi 11:09, 19/01/2017
11 Sầm Danh 30 3 câu hỏi 11:51, 20/01/2017
12 vũ thị thu uyên 20 2 câu hỏi 11:15, 19/01/2017
13 vũ thị thu uyên 20 2 câu hỏi 11:09, 19/01/2017
14 Đỗ Phương Thảo 20 2 câu hỏi 20:38, 24/01/2017
15 Phan huyen 10 1 câu hỏi 15:43, 23/01/2017
16 Lý Ngọc Nhi 10 1 câu hỏi 13:20, 24/01/2017
17 vo danh 10 1 câu hỏi 22:09, 20/01/2017
18 Nguyên Thị Thảo 10 1 câu hỏi 20:22, 20/01/2017
19 Lê Thị Mến 10 1 câu hỏi 19:06, 20/01/2017
20 Lê Thị Mến 10 1 câu hỏi 19:04, 20/01/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.