Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

20
điểm

Bắt đầu chơi từ 23:32, 21/04/2016 đến 23:35, 21/04/2016

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 vo danh 240 24 câu hỏi 19:10, 04/12/2016
2 Nguyễn Thị Kim Loan 160 16 câu hỏi 19:59, 03/12/2016
3 nguyen ivy 160 16 câu hỏi 12:54, 03/12/2016
4 nguyen ivy 160 16 câu hỏi 11:02, 04/12/2016
5 Phạm Thị Thu Hằng 150 15 câu hỏi 19:48, 04/12/2016
6 nguyen ivy 140 14 câu hỏi 20:10, 01/12/2016
7 nguyen ivy 110 11 câu hỏi 20:52, 01/12/2016
8 nguyen ivy 100 10 câu hỏi 12:34, 03/12/2016
9 luu thi anh truc 80 8 câu hỏi 07:33, 01/12/2016
10 Phạm Thị Thu Hằng 70 7 câu hỏi 19:37, 04/12/2016
11 ngo hang 70 7 câu hỏi 18:16, 01/12/2016
12 Đinh Thị Thanh Xuân 70 7 câu hỏi 14:50, 04/12/2016
13 vo danh 60 6 câu hỏi 22:42, 30/11/2016
14 nguyen ivy 60 6 câu hỏi 12:43, 03/12/2016
15 nguyễn anh Tuấn 60 6 câu hỏi 07:35, 05/12/2016
16 nguyen ivy 60 6 câu hỏi 22:40, 03/12/2016
17 Binh 60 6 câu hỏi 20:03, 29/11/2016
18 nguyen ivy 50 5 câu hỏi 20:39, 01/12/2016
19 Miu hip 50 5 câu hỏi 21:54, 01/12/2016
20 theboyinlove 40 4 câu hỏi 21:33, 02/12/2016

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.