Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

0
điểm

Bắt đầu chơi từ 12:17, 13/04/2016 đến 21:34, 14/04/2016

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 nguyen trang 820 82 câu hỏi 22:14, 18/01/2017
2 vo danh 280 28 câu hỏi 19:58, 15/01/2017
3 vi van hung 190 19 câu hỏi 21:20, 14/01/2017
4 Huỳnh Ngọc Trúc Đào 110 11 câu hỏi 15:58, 15/01/2017
5 vi van hung 100 10 câu hỏi 21:30, 15/01/2017
6 lê ken 80 8 câu hỏi 11:18, 19/01/2017
7 nhicuong 80 8 câu hỏi 11:06, 19/01/2017
8 Phạm Thị Ngọc Ly 80 8 câu hỏi 20:32, 18/01/2017
9 Võ Như Nhất 70 7 câu hỏi 14:27, 18/01/2017
10 Võ Như Nhất 50 5 câu hỏi 14:43, 18/01/2017
11 nịnh quốc huy 50 5 câu hỏi 10:33, 18/01/2017
12 vo danh 40 4 câu hỏi 19:37, 15/01/2017
13 nhicuong 40 4 câu hỏi 11:09, 19/01/2017
14 lê ken 40 4 câu hỏi 11:11, 19/01/2017
15 Sầm Danh 30 3 câu hỏi 11:51, 20/01/2017
16 Lê Ngọc Gia Nhi 30 3 câu hỏi 22:01, 17/01/2017
17 vi van hung 30 3 câu hỏi 20:53, 14/01/2017
18 vo danh 20 2 câu hỏi 20:26, 14/01/2017
19 vũ thị thu uyên 20 2 câu hỏi 11:15, 19/01/2017
20 Nguyễn văn cường 20 2 câu hỏi 09:04, 15/01/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.