Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

0
điểm

Bắt đầu chơi từ 14:57, 11/04/2016 đến 16:02, 11/04/2016

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 vo danh 240 24 câu hỏi 19:10, 04/12/2016
2 nguyen ivy 160 16 câu hỏi 11:02, 04/12/2016
3 Nguyễn Thị Kim Loan 160 16 câu hỏi 19:59, 03/12/2016
4 nguyen ivy 160 16 câu hỏi 12:54, 03/12/2016
5 Phạm Thị Thu Hằng 150 15 câu hỏi 19:48, 04/12/2016
6 cao thi hai anh 110 11 câu hỏi 21:31, 08/12/2016
7 nguyen ivy 100 10 câu hỏi 12:34, 03/12/2016
8 Phạm Thị Thu Hằng 70 7 câu hỏi 19:37, 04/12/2016
9 Đinh Thị Thanh Xuân 70 7 câu hỏi 14:50, 04/12/2016
10 nguyễn văn thiện 70 7 câu hỏi 21:58, 09/12/2016
11 nguyen ivy 60 6 câu hỏi 22:40, 03/12/2016
12 nguyen ivy 60 6 câu hỏi 12:43, 03/12/2016
13 nguyễn anh Tuấn 60 6 câu hỏi 07:35, 05/12/2016
14 nguyễn văn thiện 60 6 câu hỏi 22:07, 09/12/2016
15 Đậu Đức Hoài 50 5 câu hỏi 22:38, 07/12/2016
16 Lê Nguyễn Phương Quỳnh 50 5 câu hỏi 19:28, 06/12/2016
17 lan 50 5 câu hỏi 19:48, 07/12/2016
18 nguyen ivy 40 4 câu hỏi 12:24, 03/12/2016
19 nguyen ivy 40 4 câu hỏi 12:39, 03/12/2016
20 nguyễn văn thiện 40 4 câu hỏi 22:18, 09/12/2016

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.