Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

0
điểm

Bắt đầu chơi từ 13:18, 08/01/2017 đến 13:18, 08/01/2017

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 Leson 350 35 câu hỏi 11:19, 16/02/2017
2 ngọc bích 320 32 câu hỏi 11:16, 16/02/2017
3 thanhthao 290 29 câu hỏi 11:21, 16/02/2017
4 vo danh 200 20 câu hỏi 10:15, 15/02/2017
5 nguyentuongvy 190 19 câu hỏi 10:56, 16/02/2017
6 vo danh 160 16 câu hỏi 10:12, 15/02/2017
7 vo danh 140 14 câu hỏi 10:23, 15/02/2017
8 vu van nhan 120 12 câu hỏi 10:32, 15/02/2017
9 nguyentuongvy 120 12 câu hỏi 11:02, 16/02/2017
10 lanhlee 120 12 câu hỏi 10:59, 16/02/2017
11 ngọc bích 110 11 câu hỏi 10:57, 16/02/2017
12 hong nhung 100 10 câu hỏi 21:06, 17/02/2017
13 vo danh 100 10 câu hỏi 10:37, 17/02/2017
14 Phan Thị Hương 90 9 câu hỏi 20:28, 19/02/2017
15 vu van nhan 80 8 câu hỏi 10:25, 15/02/2017
16 nguyentuongvy 80 8 câu hỏi 10:48, 16/02/2017
17 QuyenVu 80 8 câu hỏi 10:54, 16/02/2017
18 vo danh 70 7 câu hỏi 23:23, 17/02/2017
19 lý minh hiếu 70 7 câu hỏi 11:10, 16/02/2017
20 vo danh 60 6 câu hỏi 10:22, 17/02/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.