Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

30
điểm

Bắt đầu chơi từ 19:22, 01/05/2016 đến 19:53, 01/05/2016

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 nguyen ivy 140 14 câu hỏi 20:10, 01/12/2016
2 nguyễn văn cường 120 12 câu hỏi 23:17, 26/11/2016
3 nguyen ivy 110 11 câu hỏi 20:52, 01/12/2016
4 luu thi anh truc 80 8 câu hỏi 07:33, 01/12/2016
5 ngo hang 70 7 câu hỏi 18:16, 01/12/2016
6 vo danh 60 6 câu hỏi 22:42, 30/11/2016
7 bùi thị ánh ngọc 60 6 câu hỏi 18:45, 27/11/2016
8 Bùi Thị Hằng 60 6 câu hỏi 15:15, 28/11/2016
9 Binh 60 6 câu hỏi 20:03, 29/11/2016
10 lưu thị anh truc 50 5 câu hỏi 11:06, 28/11/2016
11 Miu hip 50 5 câu hỏi 21:54, 01/12/2016
12 nguyen ivy 50 5 câu hỏi 20:39, 01/12/2016
13 luu thi anh truc 40 4 câu hỏi 07:41, 01/12/2016
14 Đặng Thị Hường 40 4 câu hỏi 10:39, 28/11/2016
15 nguyen ivy 40 4 câu hỏi 20:24, 02/12/2016
16 theboyinlove 40 4 câu hỏi 21:33, 02/12/2016
17 bùi thị ánh ngọc 40 4 câu hỏi 18:37, 27/11/2016
18 theboyinlove 30 3 câu hỏi 21:36, 02/12/2016
19 luu thi anh truc 30 3 câu hỏi 07:37, 01/12/2016
20 luu thi anh truc 30 3 câu hỏi 07:28, 01/12/2016

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.