Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

GAME OVER

Bạn đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi, Bạn phải tạm dừng trò chơi tại đây!

Kết thúc cuộc chơi nhìn hình đoán chữ

30
điểm

Bắt đầu chơi từ 14:37, 11/01/2017 đến 15:16, 11/01/2017

Vào chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 nguyen trang 820 82 câu hỏi 22:14, 18/01/2017
2 Phạm Thị Ngọc Ly 80 8 câu hỏi 20:32, 18/01/2017
3 nhicuong 80 8 câu hỏi 11:06, 19/01/2017
4 lê ken 80 8 câu hỏi 11:18, 19/01/2017
5 Võ Như Nhất 70 7 câu hỏi 14:27, 18/01/2017
6 Đạt Nguyễn 60 6 câu hỏi 21:55, 21/01/2017
7 nịnh quốc huy 50 5 câu hỏi 10:33, 18/01/2017
8 Võ Như Nhất 50 5 câu hỏi 14:43, 18/01/2017
9 nhicuong 40 4 câu hỏi 11:09, 19/01/2017
10 lê ken 40 4 câu hỏi 11:11, 19/01/2017
11 Sầm Danh 30 3 câu hỏi 11:51, 20/01/2017
12 Lê Ngọc Gia Nhi 30 3 câu hỏi 22:01, 17/01/2017
13 Đỗ Thị Hiền 20 2 câu hỏi 22:01, 16/01/2017
14 Đỗ Thị Hiền 20 2 câu hỏi 22:07, 16/01/2017
15 vũ thị thu uyên 20 2 câu hỏi 11:15, 19/01/2017
16 vang 20 2 câu hỏi 16:09, 17/01/2017
17 vũ thị thu uyên 20 2 câu hỏi 11:09, 19/01/2017
18 Nguyễn Trang 10 1 câu hỏi 16:27, 17/01/2017
19 vo danh 10 1 câu hỏi 22:09, 20/01/2017
20 Nguyên Thị Thảo 10 1 câu hỏi 20:22, 20/01/2017

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.