Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
trần thu hà gửi lúc 11/09/2014 | 17:22:10
câu này chọn đáp án nào vậy mọi người ..

Xem: 1230 | Cập nhật: 11/09/2014 | 17:22:10 | Mục: (7) thích

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A . 1,0

B .1,4

C .1,2 

D. 1,6

 

Thảo luận (1) Gửi thảo luận

 • Trung Hiếu gửi vào Thứ bảy - 13/09/2014 11:17

  Nhận thấy nCO2 + nCO2−3ban đầu = nHCO−3  +   nBaCO3   →   nHCO−3  =  0,06 mol

           CO2   +    2OH-   →   CO2−3   ;         CO2   +  OH-     →  HCO3-

  mol:     0,04 →   0,08                               0,06    0,06         0,06

  Vậy nOH-  = 0,14 mol. Vậy x = 0,14 : 0,1 = 1,4M

   Đáp án B

  (1) thích    

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.