Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
Phạm Hiền gửi lúc 05/09/2014 | 14:36:11
để nhận biết các đồng phân đơn chức của C3H6O2 ta có thể dùng những thuốc thử nào

Xem: 4598 | Cập nhật: 05/09/2014 | 14:36:11 | Mục: (5) thích

Để nhận biết các đồng phân đơn chức của C3H6O2 có thể dùng những chất thử nào?
 

Thảo luận (2) Gửi thảo luận

  • Tuấn gửi vào Thứ sáu - 05/09/2014 20:06

    Để nhận biết đồng phân đơn chức của C3H6O2 ta dùng "quỳ tím ,dung dịch AgNO3/NH3" còn về đồng phân của C3H6O2 thì có C2H5COOH ,CH3COOCH3,HCOOC2H5 .ngoài ra còn có hợp chất tạp chức: HO-CH2-CH2-CHO ,CH3-CO-CH2-OH, CH3-O-CH2-CHO, và đồng phân mạch vòng nữa

    (1) thích    

  • Loki Độc Ác gửi vào Thứ sáu - 05/09/2014 18:11

    CH3CH2COOH, CH3COOCH3, HCOOCH2CH3.  cấu tạo nào trong những cấu tạo kia vậy bạn ?

    (1) thích    

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.