Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

09-05-2000 :Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá X

04/07/2014 | 09:34:52 | 420 lượt xem

Image

Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá X

- Xem xét và cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 1999, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000; các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thảo luân và thông qua 5 dự án luật : Luật Khoa học và công nghệ, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí và Luật Sửa đổi bổ sung m

- Phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1073.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.