Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

09-06-2000 :Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 12.05.2000 về việc công bố 4 pháp lệnh

04/07/2014 | 09:38:35 | 432 lượt xem

Image

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 12.05.2000 về việc công bố 4 pháp lệnh: Pháp lệnh sửa đổi sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh Người cao tuổi và Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 412.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.