Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

10-04-2000 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)

04/07/2014 | 09:33:49 | 484 lượt xem

Image

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) xem xét công việc chuẩn bị và thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1090.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.