Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

14-11-2000 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá X

04/07/2014 | 09:49:30 | 474 lượt xem

Image

Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá X

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1999, xem xét và thông qua các báo cáo của chính phủ

- Thông qua các luật : Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Phòng chống ma tuý, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hoá, Luật Phòng cháy chữa cháy, Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2001.

- Xem xét các báo cáo của Ủy ban Thờng vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1073-1074.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.