Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

18-11-1999 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá X

04/07/2014 | 09:32:51 | 504 lượt xem

Image

Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá X

- Xem xét quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch 1999, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2000, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1999, dự toán ngân sách nhà nước năm 2000, báo cáo tổng quyết t

- Xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 1999- 2000.

- Thông qua toàn văn Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và chơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1073.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.