Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG CNXH CỦA TQ TỪ 1959 ĐẾN NAY

28/10/2016 | 11:06:33 | 82 lượt xem

Hoàn thiện bảng sau về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước Trung Quốc:
 
Hướng dẫn làm bài.
 
  1959 – 1978 1978 đến nay
Nội dung
Ba ngọn cờ hồng:
– Đường lối chung
– Đại nhảy vọt
– Công xã nhân dân
– Xây dựng kinh tế là trung tâm
– Bốn nguyên tắc: Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa; chuyên chính dân chủ nhân dân; Đảng Cộng sản lãnh đạo; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông
– Cải cách, mở cửa
– Hiện đại hóa
Nhận xét Sai lầm duy ý chí
– Tôn trọng quy luật khách quan,
– Phát huy sức mạnh trong và ngoài nước
Kết quả
– Kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng
– Đời sống nhân dân
khó khăn
– Kinh tế: Đạt nhiều thành tựu mới.
– Chính trị xã hội: Ổn định
– Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên
trường quốc tế.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán