Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:58:51

CẤU TRÚC PROTEIN

1. Số bộ ba sao mã:

2. Số bộ ba có mã hóa axit amin:

3. Số axit amin của phân tử Protein:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.