Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 16:28:03

SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN

1) Vận tốc trượt của riboxom trên ARN:

2)Thời gian tổng hợp một phân tử Protein: Là thời gian riboxom trượt hết chiều dài mARN ( từ đầu nọ đến đầu kia ).
3)Thời gian mỗi riboxom trượt qua hết mARN:

Δt : khoảng thời gian riboxom phía sau trượt chậm hơn riboxom phía trước.

- Riboxom 1: t

- Riboxom 2: t + Δt

- Riboxom 3: t + 2 Δt

- Riboxom 4: t + 3 Δt

- Riboxom n: t + (n – 1) Δt

 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.