Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
30/09/2016 | 23:55:03

TÍNH CHIỀU DÀI ADN

Mỗi mạch có N/2 nu, chiều dài của 1 nu là 3,4 \(A^0\)

 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.