Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:30:13

TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1) Qua một lần sao mã:

\(H_{đứt} = H_{hình thành} = H_{ADN}\)

2) Qua nhiều lần sao mã:

\(H_{phá vỡ} = k.H\) \(H_{hình thành} = k( rN – 1 )\)
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.