Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
01/10/2016 | 00:00:03

TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG

1) Qua 1 đợt nhân đôi:

2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:

- Tổng số AND tạo thành:

AND tạo thành = 2x

- Số ADN con có 2 mạch hoàn toàn mới:

AND con có 2 mạch hoàn toàn mới = 2x – 2

- Số nu tự do cần dùng:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.