Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:13:19

TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT CỦA ARN

rN = rA + rU + rG + rX = N/2

\(rN =\frac{khối lượng phân tử ARN}{300} \)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.