Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 15:25:25

TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT TỰ DO CẦN DÙNG

1) Qua một lần sao mã:

2) Qua nhiều lần sao mã:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.