Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
04/10/2016 | 16:23:33

TÍNH SỐ tARN

-  Nếu có x phân tử giải mã 3 lần --> số a.a do chúng cung cấp là 3x.

-  Nếu có y phân tử giải mã 2 lần --> số a.a do chúng cung cấp là 2y.

-  Nếu có z phân tử giải mã 1 lần --> số a.a do chúng cung cấp là z.

--> Tổng số a.a cần dùng là: 3x + 2y + z = ∑a.a tự do cần dùng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.