Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
08/10/2016 | 11:35:03

TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN

- Thời gian kể từ lúc riboxom thứ nhất tiếp xúc đến khi nó rời khỏi mARN. 

- Thời gian kể từ riboxom thứ nhất rời khỏi mARN đến khi riboxom cuối cùng rời khỏi mARN.

Δl là khoảng cách giữa 2 riboxom kế tiếp

- Vậy thời gian tổng hợp các phân tử protein là:

- Nếu các riboxom (n) cách đều nhau trên mARN, ta có:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.