Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 16:54:09

Biểu diễn hình học số phức

Ta đã biết biểu diễn hình học các số thực bởi các điểm trên một trục số.   Đối với các số phức, ta hãy xét mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi số phức z=a+bi(a,b∈R)được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ (a;b). Ngược lại, rõ ràng mỗi điểm M(a;b) biểu diễn một số phức là z=a+bi. Ta còn viết M(a+bi) hay M(z).

Vì lẽ đó, mặt phẳng tọa độ với việc biểu diễn số phức như thế được gọi là mặt phẳng phức
Gốc tọa độ O biểu diễn số 0.
Các điểm trên trục hoành Ox biểu diễn các số thực, do đó trục Ox còn được gọi là trục thực
Các điểm trên trục tung biểu diễn các số ảo, do đó trục Oy còn được gọi là trục ảo.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.