Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
09/06/2014 | 15:43:47

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng  nếu d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng, và kí hiệu 

Điều kiện và tính chất:

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

Có duy nhất  một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

 

Có duy nhất  một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông   góc   với một mặt phẳng cho trước.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.