Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
09/06/2014 | 15:54:25

Hai mặt phẳng vuông góc

Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng là góc vuông.

. Tính chất

*. Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mp này chứa một đường thẳng vuông góc với mp kia.

*. Nếu hai mp vuông góc với nhau thì mọi đường  thẳng nằm trong mp này và vuông góc với giao tuyến thì cũng vuông góc với mp kia.

*. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Nếu từ một điểm thuộc mp(P) ta dựng một đường thẳng vuông góc với (Q) thì đường thẳng này nằm trong (P).

*. Nếu hai mp cắt nhau và cùng vuông góc với mp thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mp thứ ba đó.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.