Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 14:27:02

LÔGARIT

Cho a là một số dương khác 1 và b là một số dương. Số thực  α để  aα=b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là  logab tức là α=logab⇔aα=b

-  Không có lôgarit của 0 và số âm vì  aα luôn dương với mọi α.
- Cơ số của lôgarit phải dương và khác 1
 - Theo định nghĩa lôgarit, ta có

loga1=0;logaa=1
logaab=b;bR
alogab=0;bR,b>0

- Tính chất
. So sánh hai lôgarit cùng cơ số
-Định lý 1
        Cho số dương a khác 1 và các số dương b,c
1, Khi a>1 thì logab>logacb>c
2, Khi 0<a<1 thì logab>logacb<c
HỆ QUẢ
Cho số a dương khác 1 và các số dương b , c
*, Khi a > 1 thì logab>0b>1
*, Khi 0 < a < 1 thì logab>0b<1
*, logab=logacb=c
- Các quy tắc tính lôgarit
Định lý 2
Với số a dương khác 1 và các số dương b , c ta có
* loga(bc)=logab+logac;
* loga(bc)=logablogac;
* logabα=αlogab

 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.