Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 15:52:34

Nguyên hàm

Cho hàm số f  xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của  f  trên K nếu  F′(x)=f(x) với mọi x thuộc K.

Định lí 1
  Gỉa sử hàm số F là một nguyên hàm của hàm số f  trên K khi đó
-Với mỗi hằng số C, hàm số y=F(x)+Ccũng là một nguyên hàm của f trên K.
-Ngược lại, với mỗi nguyên hàm G của f trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho G(x)=F(x)+C với mọi x thuộc K.

Một số tính chất cơ bản của nguyên hàm
Định lí  2 :
Nếu f, g là hai hàm số liên tục trên K thì
a) [ f (x)+g(x)]dx=f (x)dx+ g (x)dx
b) Với mọi số thực k0 ta có
k f(x)dx=k f(x)dx
Dựa vào nguyên hàm của cá hàm số thường gặp và vận dụng hai định lí trên ta có thể tính được nguyên hàm của  nhiều hàm số khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.