Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 16:50:08

Số phức

Định Nghĩa 1  Một số phức là một biểu thức dạng  a+bi, trong đó a và b là những số thực và số i thoả mãn i2=−1 . Kí hiệu số phức đó là z và viết z=a+bi. i được gọi là đơn vị ảo, a được gọi là phần thực và b được gọi là phần ảo của số phức z=a+bi. Tập hợp các số phức được kí hiệu là C.

Định nghĩa 2
 Hai số phức z=a+bi(a,bR),z=a+bi(a,bR) gọi là bằng nhau nếu
a=a,b=b
Khi đó ta viết z=z.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.