Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học
16/07/2014 | 16:28:26

Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

Trong định lý 1 bài 3, ta đã biết: Nếu y=f(x)là một hàm liên tục và lấy giá trị không âm trên đoạn [a;b]thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b là: S=\(\int_a^b f(x)dx\)

Một cách tổng quát, ta có
Nếu hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b]thì diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b là:
S=\(\int_a^b |f(x)| dx\)   

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.