Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút chương hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp môn toán Lớp 11 Trường Thpt Hoàng Văn Thụ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Tìm tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước?

A.

261

B.

216

C.

612

D.

126

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Nghiệm của bất phương trình:

 là 

A.

1

B.

3

C.

2

D.

0

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Có sáu ứng cử viên chức thống đốc bang. Tính số cách in tên của các ứng viên lên phiếu bầu cử.

A.

120

B.

12

C.

24

D.

720

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Nghiệm của phương trình :

 là 

A.

n = 1 và n = 2

B.

 n = 2 và n = 3

C.

n = 2 và n = 8 

D.

n = 1 và n = 3

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Hỏi từ 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập thành bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau sao cho trong các số đó có mặt chữ số 0 và 1

A.

42000

B.

4200

C.

42

D.

420

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 2 có mặt đúng 3 lần, chữ số 4 có mặt đúng 2 lần và các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.

A.

72160

B.

22160

C.

272160

D.

27160

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 5 có mặt đúng 4 lần, các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.

A.

13080

B.

36080

C.

16080

D.

136080

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Có bao nhiêu cách chọn một tập hợp 5 chữ từ bảng chữ cái tiếng Anh?

A.

56780

B.

57680

C.

57860

D.

65780

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Giải bất phương trình:

A.

∈ {5;6;7;8;9;10}

B.

∈ {6;7;8;9;10;11}

C.

∈ {7;8;9;10;11;12}

D.

∈ {4;5;6;7;8;9}

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ, 4 nhà vật lý nam. Lập một đoàn công tác có 3 người cần có cả nam và nữ, cần có cả nhà toán học và vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách?

A.

39

B.

36

C.

33

D.

90

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.