Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút Chuyên đề diện tích hình tròn, hình quạt tròn môn Toán Lớp 9

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Nếu chu vi đường tròn tăng thêm 10cm thì bán kính đường tròn tăng thêm:

A.

cm

B.

cm

C.

cm

D.

 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho hai đường tròn đồng tâm O có bán kính lần lượt là R và r (R > r). Diện tích phần nằm giữa hai đường tròn này – hình vành khăn được tính như thế nào ?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Độ dài cung tròn 120của đường tròn có bán kính 3 cm là:

A.

cm

B.

4cm

C.

3cm

D.

2cm

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Diện tích hình quạt tròn cung 600 của đường tròn có bán kính bằng 2 cm là:

A.

cm2

B.

cm2

C.

cm2

D.

cm2

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho tam giác ABC có AB = AC = 3cm; góc A = 1200. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

A.

18, 84cm

B.

18 cm

C.

18,04cm

D.

18, 01 cm

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Độ dài cung 60của đường tròn có bán kính 2cm là:

A.

cm

B.

cm

C.

cm

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Nếu bán kính đường tròn tăng thêmcm thì chu vi đường tròn tăng thêm:

A.

½ cm

B.

2 cm

C.

cm

D.

cm

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Diện tích hình tròn có đường kính 5 cm bằng:

A.

cm2

B.

25cm2

C.

cm2

D.

cm2

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Một tam giác đều và một hình vuông có cùng chu vi là 72 cm. Chọn đáp án sai

A.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông là:  cm

B.

 Độ dài mỗi cạnh của hình vuông là: 16 (cm)

C.

Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều là: 24 (cm) 

D.

 Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều là:  cm

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Một cung tròn của đường tròn bán kính R có độ dài là l (m). Khi đó diện tích hình quạt tròn ứng với cung đó là:

A.

m2

B.

m2

C.

m2

D.

m2

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.