Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút công cơ học môn Lý lớp 8 THCS Phương Mai

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Vận tốc chuyển động của xe là bao nhiêu?

A.

v = 1,8m/s.

B.

Một kết quả khác.

C.

v = 2,2m/s.

D.

v = 2m/s.

Câu 2

Trường hợp nào trong các trường hợp sau đây là có công cơ học? Chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời sau đây:

A.

Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực.

B.

Khi có lực tác dụng vào vật, vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

C.

Khi có lực tác dụng vào vật, nhưng vật vẫn đứng yên.

D.

Khi có lực tác dụng vào vật.

Câu 3

Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 100m. Công của lực kéo của đầu tàu có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

A = 500kJ.

B.

A = 400kJ.

C.

A = 600kJ.

D.

A = 300kJ.

Câu 4

Một thang máy có khối lượng m = 500kg, được kéo từ đáy hầm mỏ sâu 120m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

 A = 600J.

B.

A =1200kJ.

C.

A = 600kJ.

D.

A = 1200J

Câu 5

Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?

A.

Người học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không đẩy nổi.

B.

Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo một vật lên cao.

C.

Người công nhân đang đẩy xe gòong làm xe chuyển động.

D.

Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Câu 6

Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

A.

A = 60000kJ.

B.

A = 6000kJ.

C.

Một kết quả khác

D.

A = 600kJ

Câu 7

Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 3600N. Trong 30 giây, ô tô đi được quãng đường 540m, coi chuyển động của ô tô là đều. Công của lực kéo là bao nhiêu?

A.

A = 1494kJ.

B.

A = 1499kJa

C.

Một kết quả khác.

D.

A = 1944kJ.

Câu 8

Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nằm ngang. Coi như không có ma sát và sức cản không khí. Câu nào sau đây là sai?

A.

Công cơ học có một giá trị xác định (khác không).

B.

Trọng lượng đã thực hiện công cơ học.

C.

Các đáp áp đưa ra đều sai.

D.

Lực tác dụng của mặt bàn lên hòn bi đã thực hiện công cơ học.

Câu 9

Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của công cơ học?

A.

N.m.

B.

N.m2.

C.

N/m.

D.

N/m2

Câu 10

Một vật khối lượng m = 4,5kg được thả rơi từ độ cao h = 8m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 4% so với trọng lực. Công của trọng lực và công của lực cản có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

AP = -360J; Ac = 14,4J.

B.

AP = 360J; Ac = 14,4J.

C.

AP = 360J; Ac = -14,4J.

D.

AP = -360J; Ac = -14,4J.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.