Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút đoạn mạch nối tiếp môn Lý lớp 9 THCS Cự Khối

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, kí hiệu R là điện trở, U là hiệu điện thế, I là cường độ dòng điện công thức nào sau đây sai?

A.

U = U1 + U2 + ... + Un.

B.

R = R1 = R2 = ... = Rn.

C.

I = I1 = I2 = ... = In.

D.

 R = R1 + R2 + ... + Rn.

Câu 2

Hãy cho biết vôn kế mắc trong mạch điện theo sơ đồ chỉ giá trị bao nhiêu? (Giả sử vôn kế có giá trị rất lớn)

                            

A.

12V

B.

20V

C.

4V

D.

3V

Câu 3

Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B 12V ba điện trở đều bằng 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm P và Q là bao nhiêu khi K đóng?

                                                     


 

 
A.

0V

B.

4V

C.

12V

D.

8V

Câu 4

Có ba điện trở với các giá trị R1 < R2 < R3 và nguồn có hiệu điện thế không đổi U. Mắc thành các mạch gồm hai điện trở nối tiếp rồi đặt vào nguồn thì các dòng điện có cường độ I3 = 3I2/2 = 2I1 mối liên hệ giữa các điện trở nào sau đây là đúng?

A.

5R1 = 2R3 và 3R3 = 5R2

B.

5R1 = 3R3 và 2R3 = 5R2.

C.

5R2 = 2R3 và 3R3 = 5R1.

D.

5R2 = 4R3 và 3R3 = 5R2

Câu 5

Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?

A.

Ba bóng đèn mắc song song.

B.

Hai bóng mắc nối tiếp, cả hai mắc song song với bóng thứ ba.

C.

Hai bóng mắc song song, cả hai mắc nối tiếp với bóng thứ ba.

D.

Ba bóng đèn mắc nối tiếp.

Câu 6

Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

Cho biết R1 < R2 số chỉ của vôn kế nhỏ nhất ở các mạch điện có sơ đồ nào?

A.

Sơ đồ (3).

B.

Sơ đồ (4).

C.

Không có (số chỉ của vôn kế bằng nhau ở cả 4 sơ đồ).

D.

Các sơ đồ (3) và (4)

Câu 7

Cho mạch điện như hình vẽ biết UAB = 84V, R1 = 400Ω, R2 = 200Ω. Hãy tính UAC và UCB?

                  

A.

UAC = 60V, UCB = 24V

B.

UAC = 40V, UCB = 44V

C.

UAC = 56V, UCB = 28V

D.

UAC = 50V, UCB = 34V

Câu 8

Để đo hiệu điện thế của mạch điện, người ta mắc nối tiếp hai vôn kế với nhau. Vôn kế thứ nhất có điện trở 500Ω, chỉ hiệu điện thế U1= 20V, vôn kế thứ hai chỉ hiệu điện thế U2 = 80V. Tính điện trở của vộ kế thứ hai

                     

A.

2000Ω

B.

1000Ω.

C.

500Ω

D.

1500Ω.

Câu 9

Một bóng đèn có ghi (6V - 0,5A) mắc nối tiếp với một điện trở R = 12Ω, rồi mắc chúng vào hai điểm có hiệu điện thế 12V (hình vẽ sau). Hãy cho biết độ sáng của bóng đèn như thế nào

                   

A.

Đèn sáng yếu hơn bình thường.

B.

Không thể xác định được.

C.

Đèn sáng mạnh hơn bình thường

D.

Đèn sáng bình thường

Câu 10

Xét bốn sơ đồ mạch điện như sau:

                      

A.

Cả 4 cách mắc (1), (2), (3) và (4).

B.

Sơ đồ (3).

C.

Các cách mắc (1) và (2).

D.

Sơ đồ (4).

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.