Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Lê quý đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chị em năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi em bằng 2 1 tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

A.

6 tuổi

B.

12 tuổi

C.

5 tuổi

D.

9 tuổi

Câu 2

Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau:

A.

50 số

B.

40 số

C.

41 số

D.

45 số

Câu 3

Số chẵn liền trước của số 99000 là:

A.

99898

B.

98999

C.

98998

D.

98898

Câu 4

Số liền trước của số 56 970 là số:

A.

56969

B.

56971

C.

7970

D.

56980

Câu 5

Tấm vải thứ nhất dài 154 m, tấm vải thứ hai dài gấp 3 lần tấm vải thứ nhất. Hái cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét

A.

616 m

B.

606 m

C.

416 m

D.

516 m

Câu 6

x + 1955 = 6123 . x = ?

A.

4278

B.

4268

C.

4178

D.

4168 

Câu 7

Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ đều bằng 14? Số bị trừ là:

A.

28

B.

14

C.

0

D.

42 

Câu 8

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:

A.

7 số

B.

8 số

C.

9 số

D.

10 số

Câu 9

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A.

98756

B.

99998

C.

98764

D.

98765

Câu 10

114. x - 57932 = 11293 x = ?

A.

69225

B.

68225

C.

46639

D.

69125

Câu 11

Hình chữ nhật là hình có:

A.

2 góc vuông

B.

4 góc vuông

C.

 5 góc vuông

D.

. 3 góc vuông

Câu 12

Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

A.

5 đoạn thẳng

B.

15 đoạn thẳng

C.

30 đoạn thẳng

D.

24 đoạn thẳng

Câu 13

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy: 1, 5, 9, 13, … là

A.

18

B.

16

C.

17

D.

14 

Câu 14

Biết: A = b : 5; B = b : 6 Hãy so sánh A và B:

A.

B > A

B.

Không thể so sánh được

C.

A = B

D.

A > B

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.