Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Trần hưng đạo

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 24 + 16 : 2 x 4 là:

A.

Cộng. chia, nhân

B.

Cộng, nhân, chia

C.

Chia, nhân, cộng

D.

Nhân, chia,cộng

Câu 2

Với 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 thì viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

A.

12 số

B.

16 số

C.

15 số

D.

14 số

Câu 3

Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?

A.

10

B.

14

C.

15

D.

9

Câu 4

Một kilôgam táo giá 6000 đồng. Để mua được 3kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?

A.

12000 đồng

B.

9000 đồng

C.

18000 đồng

D.

6000 đồng

Câu 5

3km 6dam = … m. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.

3600

B.

3060

C.

306

D.

36

Câu 6

Số cần điền vào vị trí của dấu ? là:

A.

552

B.

412

C.

138

D.

579

Câu 7

Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia tập văn nghệ?

A.

8

B.

20

C.

24

D.

15

Câu 8

Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?

A.

63 con

B.

79 con

C.

37 con

D.

16 con

Câu 9

Thứ tự các số: 45678, 45687, 45768, 45876 từ bé đến lớn là:

A.

45687, 45768,45876, 45678

B.

45678, 45687, 45768,45876

C.

45876, 45678, 45687, 45768

D.

45768,45876, 45678, 45687

Câu 10

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 6 cm.

A.

. 4 đường

B.

2 đường

C.

3 đường

D.

5 đường

Câu 11

Tìm x biết: 2002 : x = 7 x = ?

A.

268

B.

178

C.

276

D.

286

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.