Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 4 Trường Tiểu học Lomonoxop

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Giá trị của chữ số 2 trong số 42910486 là:

A.

200000

B.

2000000

C.

20000000

D.

20000

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Số hai tám triệu năm trăm linh hai nghìn sáu trăm ba mươi tư có số chữ số khác nhau là:

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Số gồm 5 chục triệu, 1 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 9 chục được viết là:

A.

50108090

B.

50180900

C.

50108090

D.

50180090

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Số liền sau của số lớn nhất có năm chữ số là:

A.

100000

B.

10000

C.

99998

D.

99999

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 5; 6; 7 là:

A.

79087

B.

10219

C.

 97078

D.

97087

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Khi viết các số từ 7 đến 210 phải viết tất cả số chữ số là:

A.

513

B.

516

C.

 514

D.

515

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Số 41 triệu có số chữ số là:

A.

5

B.

6

C.

7

D.

8

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Số ba trăm hai mươi tám triệu bốn trăm linh năm có số chữ số là:

A.

8

B.

9

C.

10

D.

11

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Số tròn trăm liền trước của số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là:

A.

102345

B.

102300

C.

1023400

D.

102340

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Khi cộng một số tự nhiên với tổng các chữ số của nó thì được kết quả là 2025. Số tự nhiên đó là:

A.

2020

B.

2016

C.

2015

D.

2021

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.