Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Châu Văn Liêm

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Chọn khẳng định sai: 

A.

Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số rồi trừ hai số mũ cho nhau.

B.

Nếu an = 1 thì n = 0

C.

Nếu mọi số tự nhiên đều biết được dưới dạng tổng của các lũy từa của 10.

D.

Nếu an = a thì n = a

Câu 2

Chọn câu sai: 3.3.3.6.6.6.2.2.2 bằng:

A.

56

B.

26.36

C.

36.26

D.

66

Câu 3

Chọn khẳng định đúng:

A.

am.an = am.n

B.

50 không phải là một số chính phương.

C.

Lũy thừa mũ 3 của một số tự nhiên còn gọi là bình phương của số đó.

D.

Số chính phương là bình phương của các số nguyên tố.

Câu 4

Cách tính đúng:

A.

43 . 44 = 1612

B.

43 . 44 = 47

C.

43 . 44 = 412

D.

43 . 44 = 87

Câu 5

Biết 3x = 32. 27. Giá trị của x là:

A.

x = 3

B.

x = 2

C.

x = 5

D.

x = 6

Câu 6

Tính tổng T = 2.107 + 2.106 + 105 + 2.104 +103 + 9.102 + 4.10 + 4 bằng:

A.

4491212.

B.

22121944.

C.

2212194.

D.

44912122. 

Câu 7

Chọn khẳng định sai:

A.

275 = 2433

B.

10000 là số chính phương.

C.

910 > 810

D.

Nếu a > b thì an > bnvới a, b, n N.

Câu 8

Biết 32x-1 = 36 : 33 Giá trị của x là:

A.

x = 3.

B.

x = 4.

C.

x = 2.

D.

x = 5.

Câu 9

Biết 5.25x – 511 : 52. Chọn câu sai:

A.

x là một số nguyên tố.

B.

x là bội số của 4

C.

x là ước số của 4.

D.

x là một số chính phương.

Câu 10

Cho 23 < 5x< 627 (x  N). Giá trị của x không thể là:

A.

x = 4.

B.

x = 2.

C.

x = 3.

D.

x = 5.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.