Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Định Hoà

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hai số nguyên a = b. Đẳng thức nào sau đây không đúng?

A.

a + c = b + c.

B.

a – b = 0.

C.

a – c = b – c.

D.

a + b = 0.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Kết quả đúng của phép tính 3 + (2 – 3) là:

A.

2.

B.

4.

C.

–2.

D.

–4.

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Kết quả đúng của phép tính 3 – (-2 – 3) là:

A.

–2.

B.

2.

C.

8.

D.

4.

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho tập hợp A = { x  Z /  + 5 = 9}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên âm.

B.

Tập hợp A là con của tập hợp B = { x  Z / - 1 < x < 10}.

C.

Tập hợp A là rỗng.

D.

Tập hợp A có hai phần tử nguyên dương.

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho x  Z và 10 -  = 15. Giá trị của x:

A.

không tồn tại.

B.

x = 0.

C.

x = 10.

D.

x = 0 hoặc x = 10.

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Khẳng định nào sau đây đúng với x, y, z là các số nguyên?

A.

Nếu x > y thì x + z > y + z.

B.

Nếu  thì x + z < y + z.

C.

Nếu x + z > y + z thì z > 0.

D.

Nếu  thì x > y.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho số nguyên x, biểu thức x2 + 3

A.

Có giá trị lớn nhất 0.

B.

Có giá trị lớn nhất là 3.

C.

Có giá trị nhỏ nhất là 3.

D.

Có giá trị nhỏ nhất là 0.

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Với các số nguyên, đẳng thức nào sau đây là đúng.

A.

x – y + z = - ( x + y + z).

B.

x + y + z = - x – y – z .

C.

– x + y – z = - ( x – y + z).

D.

x – y – z = y + z – x.

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Cho x  Z và 99 + ( - 99 + x) = - (34 + 66). Khẳng định đúng là:

A.

x không phải là một số nguyên tố.

B.

x là một số nguyên dương.

C.

x = 100.

D.

x là một số chính phương.

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Thực hiện phép tính: T = - 123 – { - 123 – [ - 123 – ( - 123)]} được kết quả bằng:

A.

- 246.

B.

0.

C.

123.

D.

– 123.

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Chính sách bảo mật
• Quy định chung
• Phương thức thanh toán