Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Hoà Phú

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

– a.(b + c – d) = - ab – ac + ad.

B.

– (a + b – c) = - a – b – c.

C.

a.(b + c – d) = ab + bc + ca.

D.

– a( - b + c – d) = ab – ac – ad.

Câu 2

Tìm x nguyên sao cho: x ( x + 3) + 3(x + 3) = 0. Giá trị của x là:

A.

x = 3 hoặc x = - 3.

B.

x = 3 và là duy nhất.

C.

x = - 3 và là duy nhất.

D.

Không có giá trị nào của x.

Câu 3

Cho x, y nguyên và ( 5 + x)( - y – 8) = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

x.y < 0.

B.

x < y.

C.

D.

.

Câu 4

Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau:

A.

a(b + c) +b(a + c) + c(a + b) = 2(ab + bc + ca).

B.

(a + b)(c +d) – (a + b)(b + c) = (a + c)(b + d).

C.

a(b + c) – b(a – c) = c(a + b).

D.

a( b – c) – a(b + d) = - a(c + d).

Câu 5

Cho a, b là các số nguyên. Nếu a.b < 0 thì:

A.

a là số nguyên âm, b là số nguyên âm.

B.

a và b là hai số nguyên cùng dấu.

C.

a là số nguyên dương, b là số nguyên âm.

D.

a là số nguyên dương, b là số nguyên dương.

Câu 6

Tìm x biết (x – 4)(4 – x) = 0.

A.

x = 4 là giá trị duy nhất.

B.

 Không có giá trị nào của x.

C.

 x = - 4 là giá trị duy nhất.

D.

x = 4 hoặc x = - 4.

Câu 7

Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

A.

(- 5). ( - 4) = - 20

B.

( - 5) . ( - 4) = - 1

C.

( - 5) . ( - 4) = 20

D.

( - 5) . ( - 4) = - 9

Câu 8

Chọn câu đúng. Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn a.b > 0 thì:

A.

 a.b = - ( - a). (- b).

B.

a và b là hai số nguyên khác dấu.

C.

a.b = 

D.

a.b = - .

Câu 9

Với a là một số nguyên, tích ( - a). ( - a).( - a). ... . ( - a) (có n số ( - a) )bằng:

A.

( - a )n.

B.

- an.

C.

- ( - a)n.

D.

- 1.(a)n.

Câu 10

Cho biểu thức P = a( b – c) – b(a – c) – c(b – a). Với a = 2, b = 2010, c = 10 thì giá trị của biểu thức là:

A.

2010.

B.

2012.

C.

– 2012.

D.

0.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.