Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Tương Bình Hiệp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng:

A.

80

B.

-40

C.

100

D.
Câu 2

Số đối của số nguyên âm lớn nhất:

A.

Là số nguyên dương lớn nhất.

B.

Là 0.

C.

Không tồn tại vì không xác định được.

D.

Là số nguyên dương nhỏ nhất.

Câu 3

Có bao nhiêu số nguyên âm nằm giữa – 60 và – 2010 ?

A.

1950 số.

B.

1949 số.

C.

1948 số.

D.

1951 số.

Câu 4

Trong các cách sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần, cách sắp xếp nào đúng?

A.

– 20; - 15; - 12; 0; 8.

B.

8; 0; - 12; - 15; - 20.

C.

– 15; - 12; - 20; 0; 8.

D.

 0; - 20; - 15; - 12; 8.

Câu 5

Khẳng định nào sau đây là sai:

A.

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.

B.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.

C.

Số 0 không phải là số nguyên.

D.

Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

Câu 6

Tập hợp số nguyên:

A.

Là tập hợp con của tập hợp các số tự nhiên.

B.

Gồm các số nguyên âm, các số nguyên dương.

C.

Gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.

D.

Là tập hợp các số nguyên dương và đối số của chúng.

Câu 7

Tập hợp số nguyên x thỏa mãn –2 < x < 2 là:

A.

{ -2;0;2 }

B.

{ -1;1;2 }

C.

{ -1;0;1 }

D.

{ -2;-1;0;1;2 }

Câu 8

Tổng tất cả các số nguyên n thỏa mãn –2 < n  2 là:

A.

-2.

B.

0.

C.

2.

D.

4.

Câu 9

Có bao nhiêu số nguyên âm nằm giữa – 25 và – 33?

A.

6 số.

B.

9 số.

C.

7 số.

D.

8 số.

Câu 10

Trên trục số điểm – 3 cách gốc 0:

A.

Hai đơn vị.

B.

Bốn đơn vị.

C.

Ba đơn vị về bên phải.

D.

Ba đơn vị về bên trái.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.