Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút một số phương trình lượng giác toán lớp 11 Trường Thpt Trương Định

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Xét phương trình: trên đoạn:  [0; 3π]

A.

Phương trình có 6 nghiệm

B.

Phương trình có 4 nghiệm

C.

Phương trình có 5 nghiệm

D.

Phương trình có 3 nghiệm

Câu 2

Xét 2 phương trình:

2sin2x - cos2x - 4sinx + 1 = 0 (1)

Sin2x - 2sinx = 0 (2)

( D1, D2  lần lượt là tập hợp nghiệm của (1) và (2) )

A.

D1 ∩ D2 = ø

B.

D1 ⊂  D2  và D1 ≠  D2

C.

(1) tương đương (2)

D.

D2 ⊂  D1  và D1 ≠  D2

Câu 3

Phương trình: sin8x - cos6x = \( \sqrt{3} \) (sin6x + cos8x) có các họ nghiệm là: (k; l ∈ Z)

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Phương trình:

có nghiệm (với (k; n ∈ Z)) là.

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Xét phương trình : sin2x + sinx = 2

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau: 

A.

 thỏa mãn phương trình (1)

B.

  thỏa mãn phương trình (2

C.

Phương trình vô nghiệm (3)

D.

Cả (1), (2), (3) đều sai

Câu 6

Xét phương trình: 3cos2x - 2cosx - 4 = 0 trên đoạn [0, 3π] trên đoạn.

A.

Phương trình có 3 nghiệm

B.

Phương trình có 4 nghiệm

C.

Phương trình vô nghiệm

D.

Phương trình có 2 nghiệm

Câu 7

Cho phương trình: \( \sqrt{3}\). cosx + sinx = \( \sqrt{2}\) xét trên đoạn [0, π]

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Phương trình có nghiệm 

B.

Phương trình có nghiệm :

C.

Phương trình có nghiệm :

D.

Kết quả khác.

Câu 8

Xét phương trình:

A.

Phương trình có nghiệm duy nhất

B.

 Phương trình có 2 nghiệm

C.

Phương trình vô nghiệm

D.

Phương trình có vô số nghiệm

Câu 9

Xét phương trình: sin2x - 5sinx + 6 = 0 trên đoạn [0; 2π]

A.

Phương trình có 3 nghiệm (2)

B.

Phương trình có 4 nghiệm (3)

C.

Phương trình có 2 nghiệm (1)

D.

Cả (1), (2), (3) đều sai

Câu 10

Cho phương trình: 13sin2x - 78sinx + 15 = 0

Xét trên đoạn: [0; 2π]

A.

Cả (1), (2), (3) đều sai

B.

 Phương trình có 4 nghiệm (2)

C.

Phương trình có 2 nghiệm (3)

D.

Phương trình vô nghiệm (1)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.