Tra cứu        Nâng cấp TK      
Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút tập hợp toán lớp 10 trường Thpt Phạm Hồng Thái

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho tập A = { x ∈ R : x2 + 3x - 5 = 0 }

Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập A

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải    

Câu 2

Cho tập A = { x ∈ N| 10 < x < 50 } ;  B = { x ∈ A| x  }

A.

10

B.

9

C.

8

D.

7

Đáp án và lời giải    

Câu 3

Trong các tập sau, tập nào trống?

A.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

B.

A = {x ∈ N | 3x2 - 4x + 1 = 0}

C.

A = {x ∈ Q | x2 > 2}

D.

A = {x ∈ Q | x2 = 2}

Đáp án và lời giải    

Câu 4

Cho B = {x ∈ N | x < 20 & x   3}

Lựa chọn phương án đúng.

A.

B = { 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

B.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 }

C.

B = { 0; 3; 6; 9; 12; 15 }

D.

B = { 0; 6; 9; 12; 15; 18 }

Đáp án và lời giải    

Câu 5

Cho tập A có 4 phần tử. Tập A có bao nhiêu tập con?

A.

16

B.

20

C.

18

D.

12

Đáp án và lời giải    

Câu 6

Cho tập hợp : A = { x ∈ R+ : 7x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0} .Ở đây R+ là tập các số thực dương.
Lựa chọn phương án đúng

A.

A có 2 phần tử.

B.

A có 3 phần tử.

C.

A = ø

D.

A có 1 phần tử.

Đáp án và lời giải    

Câu 7

Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

 ⊂ B

B.

 = B

C.

B  ⊂ A

D.

B  ⊂  C

Đáp án và lời giải    

Câu 8

Tập A là con của tập B nếu:

A.

∀x ∈ A  ⇒ x ∉ B

B.

∃x ∈ A : x ∈ B

C.

∃x ∈ B ⇒ x ∈ A

D.

∃x ∈ A ⇒ x ∈ B

Đáp án và lời giải    

Câu 9

Lựa chọn phương án đúng. Ở đây N là tập các số nguyên, Q là tập các số hữu tỉ, R là tập các số thực.

A.

⊂ N

B.

R ⊂ Q

C.

Q ⊂ N

D.

N ⊂ Q

Đáp án và lời giải    

Câu 10

Cho A là tập các hình vuông, B là tập các hình thoi. Lựa chọn phương án đúng.

A.

⊂ A

B.

⊂ B

C.

A = B

D.

A B

Đáp án và lời giải    

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.