Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề kiểm tra 15 phút Truyền tải điện năng đi xa môn Lý lớp 9 THCS Long Biên

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Muốn truyền tải một công suất 2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω, thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế trên hai đầu dây dẫn là 200V.

A.

2 000W.

B.

200W

C.

4 000W

D.

400W.

Câu 2

Từ công thức tính hao phí  để giảm hao phí trên đường dây khi truyền tải điện người ta thường dùng cách nào?

A.

Giảm công suất của nguồn điện.

B.

Câu (1) và (3) là đúng.

C.

Giảm điện trở R.

D.

Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện (3).

Câu 3

Khi truyền tải một công suất P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức nào trong các công thức sau đây xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt?

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Đường dây 500kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106W công suất hao phí trên đường dây là 30.106W. Hỏi cường độ dòng điện trên dây dẫn là bao nhiêu?

A.

600A

B.

60A

C.

540A.

D.

54A

Câu 5

Đường dây 500kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106W công suất hao phí trên đường dây là 30.106W. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tại thành phố là bao nhiêu?

A.

450kV

B.

45kV.

C.

4500kV.

D.

500kV.

Câu 6

Đường dây tải điện Bắc - Nam có hiệu điện thế 500 000V, có chiều dài 1 700Km. Biết rằng cứ 1 000m dây dẫn thì có điện trở 0,1Ω. Cần truyền công suất là 10 000 000kW từ Bắc vào Nam thì công suất hao phí sẽ là :

A.

0,68.1010W

B.

0,70.1012W

C.

6,8.1010W

D.

0,66.1011W.

Câu 7

Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất điện P, khi dùng hiệu điện thế 500kV thì công suất hao phí là P1; khi dùng hiệu điện thế 1000V thì công suất hao phí là P2. Tỉ số P2/P1 có thể nhận kết quả nào trong các kết quả sau :

A.

250

B.

2500

C.

250000.

D.

25000

Câu 8

Việc xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam của nước ta có hiệu điện thế lên đến 500kV nhằm mục đích gì ? Chọn phương án tră lờiđúng nhất trong các phương án sau:

A.

Để giảm hao phí điện năng

B.

Để tránh ô nhiễm môi trường

C.

Để thực hiện việc an toàn điện

D.

Đơn giản là để truyền tải điện năng.

Câu 9

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí do toả nhiệt trên dây sẽ thay đổi như thế nào?

A.

Giảm 4 lần.

B.

Tăng 4 lần.

C.

Tăng 2 lần.

D.

Giảm 2 lần

Câu 10

Khi tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do :

A.

Tác dụng từ của dòng điện

B.

Cả 3 phương án đúng.

C.

Tác dụng hóa học của dòng điện.

D.

Hiện tượng toả nhiệt trên đường dây

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.