Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi toán cơ bản về TẬP XÁC ĐỊNH

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 23/06/2014
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Cho hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Hàm số : có tập xác định là :

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Hàm số:  có tập xác định là:

 

A.

B.

(1; 2)

C.

D.

Câu 9

Hàm số :  có tập xác định :

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-1; 0]

D.

Câu 11

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 14

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

(2; 4)

B.

C.

[2; 4]

D.

Câu 15

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Hàm số :  có tập xác định là : 

 

A.

(0; 2] \ {1}

B.

C.

D.

Câu 17

Hàm số : có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

x > 0

B.

0 < x < 10

C.

D.

Câu 19

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(4; 8)

D.

Câu 20

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 21

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 22

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(-7; -3)        

D.

Câu 23

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

(1; 3)

D.

Câu 24

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 25

Hàm số :  có tập xác định : 

A.

(0; 8)

B.

C.

D.

Câu 26

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 27

Hàm số :  có tập xác định là : 

A.

[-1; 4]

B.

(- 4; 1]

C.

(- 4; -1]

D.

[1; 4]

Câu 28

Giả sử hàm số : có tập xác định là D. Chọn kết luận sai:

 

A.

B.

C.

D.

D. Ba kết luận trên đều sai

Câu 29

D là tập xác định của h/s: . Kết luận nào sai?

A.

D = [-3; 4] \ (0; 2)

B.

C.

D.

Câu 30

Cho hàm số : có tập xác định D. Chọn kết quả sai:

 

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.