Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi Toán Học tổng hợp lớp 5 (Đề 1)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 27/06/2014
25 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính

A.

0

B.

>

C.

=

D.

<

Câu 2

Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ?

A.

100 kg

B.

180 kg

C.

150 kg

D.

108 kg

Câu 3

Trong c¸c sè sau, sè nµo ®ång thêi chia hÕt cho 2 ; 3 ; 5 ; 9.

A.

145

B.

10

C.

250

D.

270

Câu 4

Số nào dưới đây thuộc dãy tính : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ……

A.

29

B.

45

C.

47

D.

40

Câu 5

Đáp án nào sau đây không đúng ?

A.

Hình là hình bình hành có 4 góc vuông

B.

Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau

C.

Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau.

D.

Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông.

Câu 6

Cho số thập phân 17,02 ; số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy

A.

Tăng 10 lần

B.

Tăng 100 lần

C.

Giảm 100 lần

D.

Không thay đổi

Câu 7

Phân số : tính theo phần trăm bằng :

A.

13%

B.

38%

C.

52%

D.

25%

Câu 8

gấp bao nhiêu lần

A.

24 lần

B.

12 lần

C.

18 lần

D.

9 lần

Câu 9

Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ?

A.

9

B.

1

C.

3

D.

7

Câu 10

Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là:

A.

2990

B.

695

C.

2090

D.

299

Câu 11

Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn  học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giám đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102 ?

A.

12

B.

15

C.

14

D.

13

Câu 12

Chọn số thích hợp vào chỗ trống, biết: 18,987 = 18 + 0,9 + … + 0,007

A.

0,8

B.

0,08

C.

8

D.

0,008

Câu 13

Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 60 cm và gấp 3 lần chiều cao của hình thang đó ?

A.

1800 cm2

B.

2400 cm2

C.

1200 cm2

D.

1500 cm2

Câu 14

Có bao nhiêu số gồm  5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 2.

A.

4

B.

3

C.

5

D.

6

Câu 15

Tâm đi ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 5 giờ 15 phút. Hỏi Tâm đã ngủ trong bao lâu?

A.

6 giờ 15 phút

B.

9 giờ 15 phút

C.

7 giờ 15 phút

D.

8 giờ 15 phút

Câu 16

Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính:

A.

=

B.

<

C.

0

D.

>

Câu 17

Số a trong dãy tính  (a +1) + (a + 4) + ( a + 7) + ...... + (a + 28) = 155  có giá trị bằng :

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 18

Tam giác ABC có CM = MB. So sánh  diện tích tam giác ABM với diện tích  tam giác ABC?

A.

Diện tích tam giác ABM bằng một phần ba diện tích tam giác ABC

B.

Diện tích tam giác ABM bằng một nửa diện tích tam giác ABC

C.

Diện tích tam giác ABM bằng một phần t diện tích tam giác ABC.

D.

0

Câu 19

Có 10 người bước vào phòng họp, tất cả đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

A.

90

B.

45

C.

9

D.

0

Câu 20

Số hạng thứ 11 của dãy tính: 7 + 13 + 19 + 25 là:

A.

55

B.

61

C.

73

D.

67

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.