Kiến thức toán học Kiến thức vật lý Kiến thức hóa học Kiến thức lịch sử Kiến thức địa lý Kiến thức sinh học

Đề thi trắc nghiệm 15 Chương II môn Toán lớp 4 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 24/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Kích vào đây nếu bạn muốn thi thử trực tuyến
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?

A.

43800 xe đạp.

B.

70700 xe đạp

C.

80700 xe đạp

D.

50700 xe đạp

Câu 2

Kết quả của phép trừ: 865847 – 376758 = ?

A.

488089

B.

489089

C.

479089

D.

489189

Câu 3

Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngối trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?

A.

417600 cây

B.

509300 cây

C.

733500 cây

D.

743500 cây

Câu 4

Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340 km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640 km . Tính quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

A.

700km

B.

1700km

C.

3980 km

D.

800 km

Câu 5

Tính giá trị của a+b nếu a = 56 và b = 29

A.

27

B.

37

C.

85

D.

75

Câu 6

Tính giá trị của m x n nếu m = 34 và n = 8

A.

42

B.

262

C.

282

D.

272

Câu 7

Chọn số thích hợp:  563 + 856 = 856 + ......?

A.

856

B.

563

C.

1419

D.

293

Câu 8

Tính:   a x b x c. Nếu a = 12 ; b = 4 ; c = 2.

A.

96

B.

50

C.

72

D.

32

Câu 9

Tính:  (m + n) p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 

A.

350

B.

78

C.

560

D.

56

Câu 10

Chọn số thích hợp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ………?

A.

259

B.

931

C.

1141

D.

245

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục
Copyright © MaTran.vn 2016. All rights reserved.